Historie Orla ve Rtyni v Podkrkonoší

Orel ve Rtyni se datuje podzim 1994, kdy jsme započali pod hlavičkou Orla Červeného Kostelce, kde jsme se zaměřovali ve staré sokolovně později ve školní tělocvičně na cvičení s dětmi. Různé opičí dráhy, gymnastika, všeobecná obratnost, atletika.

 Překážkové dráhy, kolektivní hry, základy atletiky, gymnastiky i turistiky byly dobrou náplní ajak se brzy ukázalo i vhodnou a především všestrannou přípravou. Navíc tato rozmanitost děti i nás velmi bavila. 

Již od roku 2000 jsme pravidelně asi se 20 „sportovci“, vyráželi na různá atletická klání v rámci Orla – přes župní atletiky v Hradci Králové až na různá „Moravská pole, kde jsme měřili své síly v přespolních bězích – v Olešnici na Moravě, Moutnici a dalších „orelských baštách“. To položilo základy oddílu atletiky.

Postupem doby jsme zjistily, že je třeba se alespoň maličko na závody připravit. A tak se vyčlenilo několik tahounů, které tréninky bavily a chtěli se jim věnovat.

Po vyškolení prvních cvičitelů a trenérů a po „vhození“ florbalových hokeje mezi děti se začal oddíl Červenokosteleckoho Orla ve Rtyni množit, dětí přibývalo a bylo třeba jej rozdělit do dalších oddílů – jednak podle věku a jednak podle zaměření. Tak vznikaly oddíly florbalu, aerobiku, rodičů a dětí a atletiky.

 V roce 2001 jsme se od mateřské jednoty v Červeném Kostelci oddělili a založili  jednotu Orla ve Rtyni v Podkrkonoší. 
O 3 roky jsme přihlásili do soutěže Česká florbalová únie (dnes již Český florbal) tým mužů. Jak se rozrůstala členská základna, nestačily kapacity ve školní tělocvičně.

Orel Rtyně a město Rtyně v Podkrkonoší začalo uvažovat o stavbě nové sportovní haly. Cesta byla dlouhá, ale v roce 2005 byl položen základní kámen a 2006 jsme se dočkaly nové sportovní haly Orlovny, která neslouží nejen členům Orla, ale i širé veřejnosti a i kulturním akcím. Ten rok 2006 se připojila se pod jednotu Orla taneční skupina Ballare.

V tu dobu byla atletika ve „florbalovém“  rtyňském orlu spíš na druhé koleji.