Sportovní bar

Otvírací doba: dle pořádaných akcí v kalenádři (tedy hlavně víkedny)

Co nabízíme:

….